ON BİRİNCİ KALKINMA PLANININ ANKET ÇALIŞMASI

On Birinci Kalkınma Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan biri de vatandaşlara yönelik anket çalışmasıdır. Anketin bulunacağı internet bağlantısı (http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr) 1-28 Şubat tarihleri arasında aktif olacak ve bu süre zarfında vatandaşlarca internet üzerinden ankete katılım sağlanabilecektir.