TAŞERON PERSONELİN SÜREKLİ İŞCİ KADROSUNA GEÇİŞTE BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE RED EDİLEN KESİNLEŞMİŞ PERSONEL LİSTELERİ

İlgili listeler aşağıda yer almaktadır. İlgililere duyurulur.

Başvurusu Kabul Edilen Kesinleşmiş Taşeron Personel Listesi

Başvurusu Red Edilen Kesinleşmiş Taşeron Personel Listesi

Tutanak