Gemiadamları için Bel Sağlığı El Broşürü

Gemiadamlarının sağlığına katkıda bulunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce “Gemiadamları için Bel Sağlığı El Broşürü” hazırlanmış olup dağıtımına başlanmıştır. Broşürde, gemiadamlarının gemide bulundukları süre boyunca bel sağlığını korumak için nasıl davranmaları gerektiği, ne gibi kurallara uymalarının gerekli olduğu ve ne tür egzersizler yapabilecekleri ile ilgili bilgilendirmeler yer almaktadır.