Kurumsal Eğitim

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Stratejik Planlama Süreci ile Planların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ve Performans Programlarının Hazırlanması ve İzlenmesi konularının ele alındığı bir eğitim düzenlendi.

Eğitime Genel Müdürümüz Dr. Osman Kan, Bakanlık Müşaviri Ahmet Hamdi Bozgan, Daire Başkanlarımız Ferruh Ersoy ve İbrahim Polat da iştirak etti.

İlk gün Genel Müdürümüzün konuşması ile başlayan eğitim programı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı İbrahim Polat, Mali Hizmetler Uzmanı Serap Erdoğan ve Maliye Bakanlığı’ndan iştirak eden Maliye Uzmanı Salim Demirhan’ın ilgili konulardaki sunumları ile devam etti. Eğitimin sonraki günlerinde de Salim Demirhan ile Yalova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan katılım sağlayan Mali Hizmetler Uzmanı İlknur Tunç yaptıkları sunumlarla katılımcı personelimizi bilgilendirdiler.

Eğitim programı, son gün tüm katılımcılara üst yönetimimiz tarafından katılımcı sertifikalarının dağıtılması ile son buldu.