STRATEJİK YÖNETİM - MALİ TABLOLAR

Aşağıdaki bölümlerden ilgili yıla ait mali tablolara erişebilirsiniz.

2015 Yılına Ait Mali Tablolar

2016 Yılına Ait Mali Tablolar

2017 Yılına Ait Mali Tablolar

2018 Yılına Ait Mali Tablolar