Sık Sorulan Sorular

1) Yurtdışına giderken nerelerde aşı yaptırabilirim?
 • Aşı Yapmaya Yetkili Sağlık Denetleme Merkezlerimiz İçin Lütfen Tıklayınız
2) Gemiler için gemi sağlık kontrolünden muafiyet sertifikasını nereden alabiliriz?
 • Gemi Sağlık Kontrolünden Muhafiyet Sertifikası Vermeye Yetkili Merkezlerimiz Lütfen Tıklayınız.
3) Seyahat sağlığı Merkezine ne zaman, nasıl baş vurmalıyım?
 • Seyahat sağlığı merkezine seyahate çıkmadan 4-6 hafta önce baş vurmalısınız. Çünkü belirli bir süre önceden veya birkaç doz uygulanması gereken aşılar için ve bağışıklık kazanmak için yeterli zaman gerekmektedir. Zamanınız az kalsa da sizin sağlıklı seyahat etmeniz için önerilerimiz olacaktır. Seyahat sağlığı merkezlerimize randevu alarak baş vurmanız sizin yararınıza olacaktır.
4) Aşılarımızı güvenle yaptırabilir miyiz?
 • Evet. Aşılarımız Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı Aşı üretici firmalarından satın alınmaktadır. Kullanılan aşıların uygun nitelikte olduğu güvenci Dünya sağlık Örgütüne verilmektedir. Aşılar aşı soğuk zinciri denilen sistemle üretimden size uygulanıncaya kadar koruma zincirinde saklanarak bu konuda eğitimli doktorlarımız tarafından size uygulanmaktadır.
5) Sarı Humma Aşısı ile birlikte Hepatit , menenjit veya tetenoz gibi aşıları birlikte uygulatabilir miyiz?
 • Bu aşıların en az 2 cm uzaklıktaki ayrı bölgelere aynı anda uygulanmasının bir sakıncası yoktur. Fakat bazı aşıların uygulandığı bölgelerde birtakım reaksiyonlar (kızarıklık vb.) olabileceği için bir dizi aşının aynı anda enjekte edilmesi ile bu reaksiyonlarda artış olabilir. Mümkünse aşılar farklı zamanlarda yapılmalıdır.
6) Havalimanlarındaki merkezlerinizde poliklinik hizmeti vermekte misiniz?
 • Evet, Havalimanlarında ki birimlerimizde 2003 itibariyle 14005 kişiye poliklinik hizmeti verilmiştir.
7) Almış olduğum gemi adamı sağlık raporumu herhangi bir merkeze teslim edebilir miyim?
 • Herhangi bir merkeze teslim edemezsiniz. Almış olduğunuz gemi adamı sağlık raporunu, gemi adamı sağlık yoklama belgesi vermeye yetkili Sahil Sağlık Denetleme Merkezine teslim edebilirsiniz.
8) Almış olduğum gemi adamı sağlık raporumu Sahil Sağlık Denetleme Merkezi olmayan (Ankara, Malatya vs.) illerde nereye teslim etmeliyim?
 • Almış olduğunuz gemi adamı sağlık raporunuzu sadece Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinin olduğu illerde teslim edebilirsiniz..
9) Almış olduğum Gemiadamları Sağlık Muayene Formu" (EK-3) , "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" (EK-4) veya "Özel Durum Sağlık Raporu" (EK-6) ve yapılan her türlü tetkikin belgesini ne kadar süre içinde teslim etmem gerekiyor?
 • Almış olduğunuz "Gemiadamları Sağlık Muayene Formu" (EK-3) , "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" (EK-4) veya "Özel Durum Sağlık Raporu" (EK-6) ve yapılan her türlü tetkikin belgesini 30 (otuz) gün içerisinde Sahil Sağlık Denetleme Merkezine şahsen getirmeniz gerekir. Merkez tabibi tarafından incelenmesi neticesinde "Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeniz" (EK-13) düzenlenir ve size teslim edilir.
10) Gemi adamı sağlık raporunu nereden alabilirim?
 • Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen resmi ve özel sağlık kuruluşları ile yetkili sahil sağlık denetleme merkezlerinden alabilirsiniz. Lütfen Tıklayınız
11) Renk körü veya görme kusuru durumunda gemi adamı raporu alabilir miyim?
 • Renk duyusu ölçme muayeneleri İschiara Testi ve renkli yün yumaklar ile yapılır. Bu testlerde renkleri ayırt edemeyenler total renk körü kabul edilir. Total renk körlüğü olan kişilere; yardımcı sınıfta aşçı, berber, kamarot, bilimadamı ve gemi kâtibi hariç olmak üzere "Gemiadamı Sağlık Raporları" verilmez; Çalışanların da denizde çalışmalarına müsaade edilmez. İstisna olarak, yün yumak testinde renk ayrımı yapabilen makine tayfası yağcılara da gemiadamı sağlık raporu verilir. Görme derecesi ne olursa olsun bir veya iki gözünde kalıcı olan ve tedavi edilemeyen tam ptozisi olanlara "Gemiadamları Sağlık Raporları" verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez.
12) Gemi adamı sağlık raporu almak için, Sahil Sağlık Denetleme Merkezine gitmem gerekiyor mu?
 • İlk defa gemiadamı olacaksanız Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilen resmi ve özel sağlık kuruşlarına direk giderek bir takım muayenelerden geçip, tetkik ve tahlillerinizi yaptırdıktan sonra "Gemiadamı Olur Sağlık Raporunuzu" veya "Özel Durum Sağlık Raporunuzu" almanız gereklidir. Daha sonra yetkili sahil sağlık denetleme merkezine şahsen başvurarak "Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgenizi" almanız zorunludur .Eğer Periyodik muayene zamanınız geldiyse önce yetkili sahil sağlık denetleme merkezine uğrayarak tetkik ve tahlil formunu almanız gerekir. Daha sonra herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek form üzerindeki tetkik ve tahlilleri yaptırarak yetkili sahil sağlık denetleme merkezine muayene olmak üzere gitmeniz gerekir. Bahse konu merkezde muayeneden sonra "Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgenizi" almanız zorunludur.
13) Gemi adamıyım genel muayeneye mi yoksa periyodik muayeneye mi gireceğimi nasıl öğrenebilirim?
 • Size verilmiş olan “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” üzerinde almış olduğunuz raporun çeşidi ve geçerlilik süresi yer almaktadır. Genel muayeneden sonra iki yıl geçerliliği olan ilk periyodik muayeneye girmeniz gerekir.. Akabinde iki şer yıl ara ile iki defa daha periyodik muayenenizi yaptırmanız gerekir. Böylece üç sıralı periyodik muayeneye tamamlamış olursunuz. Üç sıralı periyodik muayeneden sonra tekrar genel muayeneye girilir. Ancak size genel muayenede yada periyodik muayenede özel durum sağlık raporu verilmiş ise daha kısa aralıklarla muayenenizi yenilemeniz gerekebilir. Ayrıca Sahil Sağlık Denetleme Merkezine şahsen başvurursanız “Gemiadamı kayıt bilgileriniz” sorgulanarak bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
14) Gemiadamı yetiştiren eğitim kurumuna kayıt yaptırmak için almış olduğum Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu merkezinizde onaylatmam gerekiyor mu ?
 • Almış olduğunuz Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu yetkili Sahil Sağlık Denetleme Merkezine şahsen başvurarak, onaylatmanız gerekmektedir.. Merkez tabibi tarafından incelenmesi neticesinde "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgeniz" (EK-13) düzenlenir ve size teslim edilir.
15) Gemiadamı yetiştiren eğitim kurumunda okumaktayım.Almış olduğum Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu öğrenim süresi boyunca periyodik muayene yaptırmam gerekir mi?
 • Öğrenim süresince periyodik sağlık muayenesi yaptırmanız isteğe bağlıdır. Düzenli olarak Periyodik muayenenizi yaptırırsanız, aktif çalışmaya başladığınızda yönerge gereğince Periyodik muayene hakkınız devam eder.
16) Hangi gemiler cüzdan almaktan muaftır?
 • a) Kabotaj hakkına sahip olmayan gemiler
  b) 250 net tondan fazla gemiler.
17) Hangi gemiler sağlık resmi ödemek zorundadır?
 • a) 50 tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz
  b) 50 tondan fazla tonaja sahip olanlar sefer durumlarına göre sağlık resmi öderler
18) Cüzdan almakla yükümlü bir geminin cüzdanın süresi geçmiş ise uygulanacak cezai işlem nedir?
 • Cüzdanın süresini geçirmiş ise ve geçirdiği süre içerisinde vize işlemi yaptırma zorunluluğu yoksa geçirdiği süre için 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesine göre gecikme zammı uygulanır.
19) Cüzdan almakla yükümlü bir geminin cüzdanın vize işlemini yaptırmamışsa uygulanacak cezai işlem nedir?
 • Vize işlemi yaptırmakla mükellef olduğu halde vize işlemi yaptırmamışsa, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nun 6 ıncı maddesinin a fıkrasına göre cezai işlem yapılacaktır. Cezai işleme, vize işleminin yapılmadığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesine göre gecikme zammı uygulanır.
20) Cüzdan almakla yükümlü bir geminin cüzdanın süresi ayrıca vize işlemi yaptırmamışsa cezai işlem nedir?
 • Hem cüzdanın süresini geçirmiş hem de vize işlemi yaptırmakla mükellef olduğu halde vize işlemi yaptırmamışsa, a ve b fıkralarına göre ayrı ayrı cezai işlem uygulanır.
21) Zorunlu Sebeplerden dolayı limana sığınan gemilere ceza uygulanır mı?
 • Liman içinde çalışan ve küçük mesafelere gidip hiçbir limana uğramadan geri dönen gemiler vize işleminden muaf iken; kötü hava şartları, kaza, yangın, ölüm, makine arızası, acil hastalık gibi zorunlu sebepler dolayısıyla başka bir limana sığınan gemilere cezai işlem uygulanmaz. Ancak sığındığı limanda vize işlemi yapılır ve vize hanesine zorunlu sebebi yazılır. Geminin ayrıldığı limana durum bir tutanakla bildirilir.
22) Cüzdanı Olmayan Gemilerin ticaret yapmaları durumunda ne olur?
 • Cüzdanı olmayan gemilerin Türk karasularında çalışmaları yasaktır. Durum ilgili Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bildirilerek geminin cüzdansız seferine engel olunur.
23) Verilecek para cezası ve gecikme zammına itiraz için neler yapılmalı?
 • Genel Müdürlük nezdinde itirazda bulunulabilir ancak itiraz ödemeyi durdurmaz. Sağlık Denetleme Merkezleri, para cezası ve gecikme zammını ödemeyen gemi sahip veya kaptanları hakkında, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödeme emri düzenleyerek gönderirler. Ödeme emrinin gönderilmesi üzerine borçlular 7 (yedi) gün içerisinde borcu ödemez veya itiraz etmezlerse yasal takip için ilgili mahkemeye ve Genel Müdürlüğe durum bildirilir.
24) Cüzdanın Kayıp veya Zayi Olması durumunda ne yapılmalı?
 • Cüzdanı herhangi bir sebeple kayıp veya zayi olması halinde yenisinin alınması mecburidir. Bu durumda;

  a) Cüzdan almakla mükellef gemilerin sahip, kaptan yada vekilleri, Sağlık Denetleme Merkezine cüzdanını kayıp veya zayi ettiğini beyan eden bir dilekçe ile başvurur.
  b) Kayıp veya zayi olan cüzdanın alındığı Sağlık Denetleme Merkezi'nin adı ve verilme tarihi alınır.
  c) Kayıp veya zayii cüzdanı başvurduğu Sağlık Denetleme Merkezinden almış ise kayıtlardan doğruluğu tespit edilir. Başka bir Sağlık Denetleme Merkezi'nden alınmışsa ilgili Sağlık Denetleme Merkezi ile ivedilikle irtibat kurularak bilgilerin doğruluğu resmi yazı ile teyit edilir.
  d) İlgili Sağlık Denetleme Merkezinden ve/veya bağlı olduğu limandan cüzdanı kaybettiği tarih ile başvurduğu tarih arasında Yola Elverişlilik Belgesi alıp almadığı sorularak vize işlemine tabi olup olmadığı kontrol edilir.
  e) Cüzdanın süresi henüz geçmemiş ve vize işleminden muaf ise bedeli üzerinden yeni cüzdan verilir.
  f) Cüzdanın süresi geçmişse veya vize işlemi yaptırmamaktan dolayı cezai işlem gerektiren bir durum varsa Yönerge'nin 18 inci maddesindeki ilgili fıkralara göre cezai işlem yapılır.
  g) Cüzdanın yenilenmesi geminin 1(bir) yıllık yeni bir süre elde etmesini sağlamaz.
25) Geminin Satılması ve İsim Değişikliğinde ne yapılmalı?
 • Geminin satılması ve isim değişikliği hallerinde Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından cüzdana şerh düşülerek geminin yeni ismi ve sahibinin adı yazılır.
26) Tonaj farkından doğan iade taleplerimizde, Yola Elverişlilik Belgesi göndermemiz gerekli midir?
 • Geminin Tonaj Sertifikası yeterlidir ancak, tonaj farkıyla beraber sefer yönü değişikliği söz konusu ise Y.E.B belgesi gerekmektedir.
27) Sağlık Resmi Farkı İadelerinde, nereye başvuru yapmamız gerekir?
 • İade talebinde bulunan acentenin, iade için gerekli evrakları G.T.K-5 Genelgesi'ne göre tamamlayıp işlemin yapıldığı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi'ne başvurması gerekir. Sahil Sağlık Denetleme Merkezi'nden Bütçe Dairesi Başkanlığı'na işlem yapılmak üzere gönderilir.
28) Sağlık Resmi Farkı iadesi için dilekçe ekinde göndermemiz gereken başlıca evraklar nelerdir?
 • Borcu Yoktur Belgesi, Makbuz Aslı, Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Yola Elverişlilik Belgesi ve Tonaj Sertifikası (Tonaj farkı iadesi söz konusu olduğu durumlarda)
29) Sefer Yönü Değişikliğinden kaynaklanan iade talebinde, geçmiş sefere ait tahsilat makbuzunun gönderilmesi gerekir mi?
 • İade talebinde bulunan acentenin geçmiş sefere ait tahsilat makbuzunu dilekçe ekleriyle göndermesi gereklidir.
30) Ülkemize girişte yapılması zorunlu görülen herhangi bir aşı var mı?
 • Ülkemize girişte yapılması zorunlu görülen herhangi bir aşı olmamakla birlikte ortaya çıkabilecek salgın durumlarında gerekirse aşısı mevcut olan hastalıklara ilişkin aşıların yaptırılması zorunluluğu Genel Müdürlüğümüzce getirilmektedir.
31) Ülkemizden çıkışta diğer ülkelere giderken yaptırmamız gereken herhangi bir aşı var mı?
 • Ülkemizden çıkan yolcuların Epidemiyoljik Bülten doğrultusunda gidecekleri ülke tarafından istenen aşıları yaptırmaları tavsiye edilmekte olup Genel Müdürlüğümüz tarafından Sarı Humma Aşısı ve Hacca gidecek Hacı adaylarına sadece Hac döneminde gerekirse Havalimanlarında Sağlık Denetleme Merkezlerimizde çalışan sağlık personelimiz tarafından Menenjit aşısı yapılmaktadır.
32) Hac ve Umre ziyaretine giderken Menenjit aşısı yaptırmamız zorunlumu?
 • Hac ve Umre ziyareti için ülkemizden ayrılmadan önce Menenjit aşısının yapılmasını Suudi-Arabistan devleti zorunlu kılmıştır.
33) Menenjit aşısını nerede yaptırabiliriz?
 • Hac ve Umre ziyareti öncesi Menenjit aşısının yaptırılması zorunlu olduğu için, bulunduğunuz ilin Müftülükleri ve İl Sağlık müdürlüklerinin ortak çalışmaları sonucu belirlenen Sağlık Kurum ve kuruluşlarında ülkeden ayrılmadan en az 10 (on) gün öncesinden yaptırmanız (Aşının sizi daha etkin olarak koruyabilmesi için) gerekmekte olup aşı yaptırdığınız sağlık kuruluşundan aşı yaptırdığınızı gösteren Aşı Sertifikasını da almanız gerekmektedir. Ancak nadiren de olsa aşısını yaptırmadan havalimanına gelen hacı adaylarımıza da menenjit aşısı Sağlık Denetleme Merkezlerinde çalışan sağlık personelimiz tarafından uygulanmaktan ve Aşı Sertifikası düzenlenmektedir.
34) Hac ve Umre ziyareti için ülkemizden ayrılmadan önce rahatsızlandığımızda sağlık hizmeti alabileceğimiz uzman sağlık personeliniz var mı?
 • Havalimanlarımızda Hac dönemi boyunca yani hacı gidiş ve dönüş tarihleri arasında Uzman Hekimler ve Yardımcı Sağlık Personelinden oluşan sağlık ekipleri hazır bulunmaktadır. Ayrıca, hastaneye nakli zorunlu olabilecek hacı adaylarımız içinde ambulans hazır bekletilmektedir.
35) Hac ve umre ziyareti sonrası ülkemize dönerken yanımızda getirdiğimiz zemzem suları veya yiyeceklerin (hurma vs.) yurda girişine hangi nedenlerle izin verilmemektedir?
 • Zemzem suları olası bir bulaşıcı hastalık taşıması ihtimali veya yolculuk sırasında uygun olmayan şartlarda taşınmış olabileceği ihtimali göz önünde tutularak sağlık ekiplerimizce klorlandıktan sonra ülkemize girişine izin verilmektedir. Yanınızda getirdiğiniz yiyeceklerin ise üretim ve son kullanma tarihlerine, ve ambalajlarının sağlam olup olmadığına dikkat edilmektedir. Uygun şartlarda hazırlanmadığından şüphe edilen yiyeceklerin ise yurda girişine izin verilmemekte ve imha edilmesi sağlanmaktadır.
36) Yurtdışından gelen cenazelerimiz nasıl teslim alabiliriz?
 • Yurtdışından ülkemize gelen cenazeler, Büyükelçiliklerimiz ve Konsolosluklarımız aracılığı ile cenazenin bulunduğu ülkenin sağlık kurumlarınca ölüm nedeni belirlendikten sonra ve tanhite uygun olarak hazırlandığına dair belgeleri düzenlendikten sonra havalimanında bulunan Sağlık Denetleme Merkezinde çalışan Doktorlarımız tarafından yurtdışında düzenlenen belgeleri incelendiğinde ve gerektiğinde cenazeyi kontrol ettikten sonra cenazenin ülkemize girişine izin verilmekte ve cenaze sahiplerine belgeleri ile teslim edilmektedir.