GEMİ GELİŞ DİLEKÇELERİNİN WEB ÜZERİNDEN YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

 

31 Aralık 2010 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanan "GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"'te yapılan değişiklikler gereği; Acentelerin Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerine verdikleri "Gemi Geliş Dilekçeleri" işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

1 Mart’tan İtibaren Yurtdışından Gelen Gemilerin “Gemi Geliş Dilekçeleri” acenteleri tarafından web ortamından yapılacaktır.

Boğazlardan Transit Geçecek gemilerin “Transit Geçiş Dilekçeleri” web ortamından yapılacaktır.

Acenteler Gemi Geliş Bildiriminde bulunmak için kurumumuzun web adresini kullanacaklardır.

 

www.hssgm.gov.tr -->online işlemler --> online ödeme / bildirim

 

Acentelerin Bildirimde bulunabilmesi için Kurumumuzdan şifre alması gerekmektedir.

Hali hazırda belgelerini önceden vererek ödeme yapmak için şifre almış olan acenteler sadece yönergenin ekindeki taahhütnameyi imzalayacaklardır. İmzalanan Taahhütname Sahil Sağlık Denetleme Merkezine Teslim edilecektir. Sahil Sağlık Denetleme Merkezi taahhütnameyi Genel Müdürlük Strateji Daire Başkanlığına gönderecektir. Strateji Daire başkanlığına ulaşan taahhütnamedeki mail adresine Acentenin kullanıcı adı ve şifresi aynı gün mail olarak gönderilecektir.

 

Hiç şifre almamış olan Acenteler ise Taahhütname ile birlikte aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Sahil Sağlık Denetleme Merkezine başvuracaktır. Sahil Sağlık Denetleme Merkezi evrakları inceleyerek sorun yoksa taahhütnameyi Genel Müdürlüğe gönderecek, evrakları SSDM’ de saklayacaktır. Acenteye ait kullanıcı adı ve şifre aynı şekilde maille acenteye gönderilecektir.

Taahhütnameler 3 nüsha düzenlecek olup 1 nüsha Genel Müdürlüğe gönderilecek,1 nüsha Acenteye teslim edilecek, 1 nüsha SSDM' de saklanacaktır.

 

Taahütname için tıklayınız.

Gemi Sağlık Mali İşlemler Yönergesi için Tıklayınız

 

İlk Kez Şifre Alacaklardan İstenecek Belgeler:

1- Şifre alacak kişiye verilen vekâletname

2- İmza sirküleri

3- Nüfuz cüzdanı fotokopileri

4- Acente Yetki Belgesi sureti

5- Deniz Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi sureti

6- Vergi Levhası fotokopisi

 

 

 

 

 

ÖDEME SİSTEMLERİ HAKKINDA DUYURU

 

Detaylı açıklamayı “Bilgilendirme Kılavuzu” nda bulabilirsiniz.

 

Ödeme İşlemleri (TAHAKKUK- TAHSİLAT) Yenilikleri

 

·   Sağlık Denetleme Merkezlerinden her türlü NAKİT TAHSİLÂT KALDIRILMIŞTIR.

·   Tüm ödemeler Bankacılık teknolojileri kullanılarak yapılacaktır.

·   Ödemelerde her gemiye özgü HSSGM-GEMİ-NO Kullanılacaktır.

·   Tahakkuk tarihi Gemiye PRATİKA yapıldığı andır.

·   Oluşan tahakkukun ödeme süresi 3(üç) iş günüdür.

 

 

İlgililer, gemilerine ait “HSSGM GEMİ NO” larını Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinden öğrenebilecekleri gibi Web sayfasından da “www.hssgm.gov.tr”  “online işlemler” linkinden öğrenebilirler.(sol taraftaki menü)

 

Acentelerin ödemelerinin çeşitlendirilip kolaylaştırılması amacıyla aşağıdaki bankacılık ödeme türleri geliştirilmiştir.

 

1- Ziraat bankası şubeleri kurumsal tahsilat ödemeleri

2- Ziraat bankası internet bankacılığı kullanımı

3- Web Sayfası Üzerinden KREDİ KARTI ile Ödeme

 

Linkleri tıklayarak detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

 

2008 © Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sk.No:21 34425 Karaköy / Beyoğlu / İSTANBUL
Tel:(0212) 293 36 74(8 hat) / Fax: (0212) 293 36 83
X

Ziraat Bankası Ödemeler Hakkında!Ziraat Bankası aracılığı ile yapılan ödemeler 29.01.2014 tarihi itibariyle yapılabilmektedir.