COVID-19 TEDBİRLERİTÜRKİYE’YE GİRİŞ FORMU (ONLINE) UYGULAMASI

COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında, yurtdışından ülkemize gelen yolculardan salgın hastalık açısından risk taşıyan yolculara (test sonucu pozitif çıkan yolcular ile bu yolcuların temaslılarına) seyahatleri sonrasında ülkemiz içerisinde ulaşılabilmesi açısından; yolcuların iletişim ve adres bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına imkân sağlayan “Türkiye’ye Giriş Formu” geliştirilmiştir.

 • Yolculara ilişkin verilerin Bakanlığımız veri tabanına aktarılmasının yanı sıra “Türkiye’ye Giriş Formu” doldurulduğunda her yolcu için HES Kodu oluşturulacak ve yolcular bu kodu ülkemizdeki seyahatleri ve konaklamaları sırasında kullanabileceklerdir.
 • Bu kapsamda 15.03.2021 tarihinden itibaren yurtdışından havayolu ile ülkemize gelecek tüm yolcuların seyahatlerinden önceki 72 saat içerisinde https://register.health.gov.tr/ adresinden ‘’Türkiye’ye Giriş Formu’’nu doldurmaları gerekmektedir.
 • Söz konusu formun doldurulmasının ardından yolcu tarafından formun kâğıt çıktısı alınabileceği gibi mobil cihazlara (telefon, tablet vb.) indirilmesi de mümkün olacaktır.
 • Yolcuların formu doldurup doldurmadıkları, uçuşları öncesinde havayolu firmaları tarafından kontrol edilecek olup formu doldurmadığı anlaşılan yolcuların uçuş öncesinde formu doldurmaları sağlanacaktır.
 • Yurtdışı transfer/transit yolcular, uçuş ekibi ile 6 yaşından küçük yolcuların bu formu doldurmalarına gerek bulunmamaktadır.

1 HAZİRAN 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN YURT DIŞINDAN GELEN KİŞİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR

1- AFGANİSTAN, BANGLADEŞ, BREZİLYA, GÜNEY AFRİKA, HİNDİSTAN, NEPAL, PAKİSTAN, SRİ LANKA’DAN DOĞRUDAN ÜLKEMİZE GELEN VEYA SON 14 GÜN İÇERİSİNDE BU ÜLKELERDE BULUNAN KİŞİLER;

 • Azami 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Bu kişiler Valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır.
 • Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlanacaktır.

2- BİRLEŞİK KRALLIK, İRAN, MISIR VE SİNGAPUR’DAN ÜLKEMİZE GELEN KİŞİLER;

 • Azami 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmesi gerekmektedir.

3- 1. VE 2. GRUPTA YER ALMAYAN DİĞER ÜLKELERDEN ÜLKEMİZE GELEN KİŞİLER;

 • Türkiye’ye girişlerinden en az 14 gün önce aşı yaptırdığı ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz ettikleri takdirde, ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.
 • Aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülmektedir.
 • Ayrıca, hava, kara veya deniz yollarıyla 2. ve 3. maddede belirtilen ülkelerden gelen ziyaretçiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.
 • Gelenlerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif olması durumunda Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda tedavi edilecektir.
 • Test sonucu pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR testi sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden >Hindistan mutantı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır.
 • Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi müretteabatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı