Adnan Menderes Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durumu Saha Tatbikatı

Uluslararası yayılım gösterebilecek halk sağlığı risklerine karşı hazırlık çalışmaları kapsamında, İzmir Adnan Menderes Havalimanında, “Halk Sağlığı Acil Durumu Saha Tatbikatı” gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Dr.Osman KAN’ın katılımıyla, Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği başkanlığında ve Genel Müdürlüğümüz ilgili birimi olan Adnan Menredres Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi koordinasyonunda tatbikat yapıldı.

Yapılan tatbikatla halk sağlığını tehdit eden olası bir acil durumda; “Adnan Menderes Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı”nın uygulanabilirliğinin test edilmesi ile planda yer alan kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim, işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi imkanı sağlandı.

Ayrıca tatbikat, Havalimanı Sınır Giriş Noktası tüm kurum ve kuruluşları ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de olası acil durumlara yönelik kendi imkan ve kabiliyetlerini test etme fırsatı sağladı.

Söz konusu tatbikata tüm imkanlarını (personel, ekipman, uçak, ulaşım aracı vb)  seferber ederek katılım sağlayan iç ve dış paydaşlarımıza, ülke sağlığına katkılarından ötürü teşekkür ederiz.