Kara Hudut Kapılarında Sağlık Hizmetleri Eğitimi

Genel Müdürlüğümüzce 2018 yılı Eğitim Programı kapsamında Kara Hudut Kapılarında Sağlık Hizmetleri konulu eğitim gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüzün görevleri çerçevesinde Kara Hudut Kapılarında sağlık hizmetlerini yürütmek üzere, Kara Hudut Kapılarının bulunduğu illerdeki İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerinden belirlenen İrtibat Görevlilerine yönelik 11-14 Mart 2018 tarihleri arasında bir eğitim düzenlendi.

Eğitimde, Genel Müdürlüğümüz, Uluslararası Giriş Noktası kavramı, ulusal ve uluslararası paydaşlarımız ile rolleri, çevre sağlığı uygulamaları, halk sağlığı acil durumları, Kara Hudut Kapıları Sağlık Hizmetleri İzleme Sistemi hakkında paylaşımlarda bulunularak, Kara Hudut Kapılarındaki mevcut durum ile ilgili çok yönlü geri bildirim alındı.

Eğitime, Genel Müdürümüz Dr. Osman KAN, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Fulya KAHRAMAN AYDOĞAN, Bakanlık Müşavirimiz Ahmet Hamdi BOZGAN, Hukuk Müşavirimiz Av. Fuat ARSLAN, Daire Başkanlarımız Rıza ÇUBUKCU, Münip Ferruh ERSOY ve İbrahim POLAT iştirak ettiler.