Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İle Protokol

Genel Müdürlüğümüz ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında Liman Tek Pencere Sisteminin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü Ankara’da imzalandı.

İmzalanan Protokol ile gemilerin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi, taraflarca ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması ile verilen izinlerin ve yapılan işlemlerin sonuçlarının izlenebilmesine imkan sağlanacaktır.