Limanlar, Havalimanları ve Kara Geçişlerinde Vektör Sürveyansı ve Kontrolü Rehberi Basımı Yapılmıştır.

Vektörler; gemiler, uçaklar ve diğer taşıtlar ile bir ülkeden diğerine ulaşarak vektör kaynaklı hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. 1950’lerden bu yana literatürde, havalimanları ve limanlar ile çevrelerinde sayısız vektör girişi ve hastalık yayılımı örneği mevcuttur. Bu nedenle, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde(UST-2005)  taraf ülkelerin uluslararası giriş noktalarında ve çevrelerindeki (en az) 400 metreye kadar olan alanda vektör sürveyans ve kontrolü için kapasite geliştirmesi istemiştir.

Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan Vektor Surveillance and Control At Ports, Airports And Ground Crossings adlı rehberin  Limanlar, Havalimanları ve Kara Geçişlerinde Vektör Sürveyansı ve Kontrolü  rehberi olarak yayın hakkı izinleri alınarak dilimize çevirisi ve basımı gerçekleştirilmiş olup, birimlerimize ve ilgili tüm paydaşlarımıza dağıtım faaliyetlerine başlanmıştır.