Gemiadamları Sağlık İşlemleri Eğitimi

Genel Müdürlüğümüzce 2018 yılı Eğitim Programı kapsamında Gemiadamları Sağlık İşlemleri Eğitimi 18-22 Kasım  2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere ülkemizde gemiadamları sağlık muayene ve sertifikasyon işlemleri “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Eğitimde; Genel Müdürlüğümüze yeni başlayan ve halen gemiadamı sağlık işlemleri hizmetini yürüten hekimlerimize; mevzuat ve güncel gelişmeler ışığında  yaygın tıbbi durumlar için muayene ve uygunluk kriterleri hakkında gemiadamının ortopedi, kulak burun boğaz, göz,  kardiyoloji, psikiyatri, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları  ve dahiliye yönünden  muayene ve değerlendirilmesi hakkında ilgili dal uzman hekimlerince sunumlar yapılmıştır. Ayrıca gemiadamlarının yeterliliklerine göre sınıf ve görev dağılımı, veri kayıt sistemimiz ve gemiadamı sağlık istatistiki verileri hakkında da bilgi paylaşımı yapılmıştır.