ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA HALK SAĞLIĞI RİSKLERİNE YÖNELİK KAPASİTELERİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ

Genel Müdürlüğümüzce 2018 yılı Eğitim Programı kapsamında 16-20 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya’da Uluslararası Giriş Noktalarında Halk Sağlığı Risklerine Yönelik Kapasitelerin Geliştirilmesi (Limanlarda Ve Havalimanlarında Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlık Eğitimi) konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitimle 2019-2023 Stratejik Planımızdaki hedef doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzün Belirlenmiş Giriş Noktaları yanında tespit edilen 10 Liman ve 5 Havalimanında 2019 yılında yürütülecek çalışmalara yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Söz konusu eğitime Genel Müdürlüğümüz üst yöneticileri, ilgili birim çalışanları, Baştabipler ile Sağlık Denetleme Merkezleri personeli katılmışlardır.