Kurumsal Gelişim Eğitimi

Personelin aidiyet duygusunu arttırarak kurum kültürün geliştirilmesi, ilgili mevzuat ve güncel uygulamaların personele aktarılmıştır.

Ayrıca kurumsal iş ve işlemlerin etkin ekonomik verimli olarak nasıl  ifa edilmesi için gerektiği üzerinde durulmuştur.