Seyahat Sağlığı Hizmetleri Sunumu

Genel Müdürlüğümüz Seyahat Sağlığı Birimince, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda  Aile Hekimliği Kliniği Hekimlerine “Seyahat Sağlığına Bütünsel Yaklaşım” konulu sunum 30.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Seyahat Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Cemal AYAZOĞLU tarafından gerçekleştirilen sunumda; seyahatlerden doğabilecek halk sağlığı risklerine yönelik Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri, hava ve deniz seyahatlerinde sağlık riskleri ve kısıtlamalar, seyahatlerde çevresel riskler,  risk analizi, seyahat sağlığı aşılaması ve sıtma profilaksisi konu başlıkları altında bilgi paylaşımı yapılmıştır.