Gemi Sağlık İşlemleri Eğitimi

Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında düzenlenen eğitimde uluslararası ve ulusal sefer yapan gemilerin serbest pratika, transit pratika,  patenta, gemi sağlık denetimi, gemi sağlık belgelerinin düzenlenmesi, yatların sağlık işlemleri, gemilere ilaç temini gibi konular ele alınmıştır.