Deniz Ambulans Çalıştayı

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Deniz Ambulans Hizmetlerine yönelik mevcut durumun değerlendirilmesi, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla İzmir Urla Ulusal ve Uluslararası Acil-Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinde Deniz Ambulans Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Genel Müdürlüğümüz yönetici ve teknik ekibi de katılım sağladı.