Bulaşıcı Hastalıkları Önleyici Tedbirler Hakkında Değerlendirme Çalışması

Avrupa Birliği IPA 2013 programlaması çerçevesinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce “Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan Arasında Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Aşama 2 Projesi” yürütülmektedir.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve COVID-19 gibi pandemiler ile mücadele alanında Türkiye’de bulunan yasal ve kurumsal çerçevenin değerlendirmesi amacıyla projeye dâhil edilen Bulaşıcı Hastalıkları Önleyici Tedbirler Hakkında Değerlendirme Çalışması” faaliyeti kapsamında;

Prof. Dr. Haydar SUR, Prof. Dr. Osman HAYRAN ve Birleşmiş Milletler Göç Örgütü temsilcilerinden oluşan heyet tarafından, Genel Müdürlüğümüz ile İstanbul ve Esenboğa Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezlerimize 18-22 Şubat 2021 tarihlerinde saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.