ANTALYA İLİ ZİYARETİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI

Genel Müdürlüğümüz Antalya ili sınırlarındaki sağlık denetleme merkezlerimizde risk değerlendirmesi çalışması yapmak, uluslararası giriş ve çıkış noktalarında covid-19 pandemisi sürecinde sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için paydaş kurumlarla iş birliği yapmak amacı ile Genel Müdür Yardımcımız Dr. Doğan DEMİREL başkanlığında bir ekip tarafından ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda; Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Suat SEYİTOĞLU ve Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail BAŞIBÜYÜK ziyaret edilmiştir.

Antalya havalimanında yapılan risk değerlendirmesi çalışmasına TAV Kalite Müdürü Dr. Musa GÜNGÖREN ve teknik ekibi, Antalya Gazipaşa Havalimanı risk değerlendirme çalışmasına TAV Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürü Ekrem AKGÜL ve teknik ekibi katılmıştır.