COVID-19 PANDEMİSİ ANALİZ TOPLANTISI

17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde İzmir Urla’da “COVID-19 Pandemisi Analiz Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantıya Genel Müdürümüz Dr. Osman KAN, Genel Müdür Yardımcılarımız Dr. Fulya Kahraman AYDOĞAN ve Dr. Doğan DEMİREL başta olmak üzere, Genel Müdürlüğümüz ilgili yöneticileri ve Baştabipler katılmıştır. Giriş noktalarında COVID-19 pandemisi sürecinin ele alındığı toplantının gelecekte yaşanabilecek pandemilere hazırlıklılık açısından olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.