Gemiadamları ve Doktorlar İçin Deniz Tıbbı Eğitimi

Uluslararası Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW) Sözleşmesi Kısım A-VI-4 gereği gemi adamları sınıflarına göre ilkyardım ve tıbbi bakım eğitimini almak zorundadır. Genel Müdürlüğümüz, AB Erasmus + programı bünyesinde  İTÜ Denizcilik Fakültesi koordinasyonunda  proje ortakları olan Glasgow-Birleşik Krallık'ta bulunan Strathclyde Üniversitesi, Köstence-Romanya'da bulunan Köstence Denizcilik Üniversitesi, Polonya’dan AP&A Group, TMMOB Deniz Mühendisleri Odası ve Orka Bilişimle  ile beraber başlangıç tarihi Aralık 2019 olan  “Gemiadamları ve Doktorlar İçin Deniz Tıbbı Eğitimi” (Maritime Health Trainings for Seafarers and Doctors) “MariHEALTH” isimli  bir proje gerçekleştirmiştir.

Projenin temel amacı,  gemide gelişmiş tıbbi müdahale uygulamaları hakkında denizciler ve deniz tıbbı ile  uğraşan  doktorlar için web tabanlı e-öğrenme / eğitim platformu tasarlamak, denizcilerin ilk yardım ve tıbbi bakım  becerilerini ve bilgilerini korumak için güncellenmiş temel düzeyde 2D ve 3D formatında eğitim programı modülleri oluşturmaktır. Hazırlanan bu modüllere https://marihealth-project.maritimehealth.org/maritime-health-training-portal/adresinden ulaşılabilir.