HOŞGELDİNİZ

Modern devlet anlayışı vatandaşların devletle olan iş ve işlemlerinin hızlı, kaliteli ve sorunsuz olarak yerine getirilmesini gerektirmektedir. Günümüzde bu anlayışın en önemli varlığı, kurumların hizmetlerini internet üzerinden sunabilmesidir. Kurumumuz, vatandaşlarımıza sunduğu hizmetleri bu anlayışa uygun olarak yerine getirebilmek için çalışmalarını her zaman sürdürmektedir.

2005 yılından beri ağırlık verdiğimiz interaktif hizmetlere, 2008 yılında Online ödeme, 2011 yılında Online Gemi Bildirimi gibi çok önemli hizmet bileşenlerimizi ekledik. Gelişen teknoloji olanaklarını kullanmaya hızla devam ediyor ve İnternet ofisimizi yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Sistem üzerinde çalışmalar devam etmekte olup, yakında Acente Yetkili İşlemleri de bu platforma dahil edilecektir.

GEMİ GELİŞ DİLEKÇELERİNİN WEB ÜZERİNDEN YAPILMASI

31 Aralık 2010 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanan "GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"'te yapılan değişiklikler gereği; acentelerin sahil sağlık denetleme merkezlerine(SSDM) verdikleri "Gemi Geliş Dilekçeleri" işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

1 Mart 2010 Tarihinden itibaren Yurtdışından Gelen Gemilerin "Gemi Geliş Dilekçeleri" ve boğazlardan transit geçecek gemilerin "Transit Geçiş Dilekçeleri" web ortamından yapılacaktır. Acenteler gemi geliş bildiriminde bulunmak için kurumumuzun internet sitesini kullanacaklardır. (Sol taraftaki Acente Giriş ekranı)

Acentelerin bildirimde bulunabilmesi için kurumumuzdan kullanıcı hesabı alması ve taahhütnameyi imzalamaları gerekmektedir. Acenteler taahhütnameyi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirler.

Daha önceden kullanıcı hesabı almamış olan acenteler aşağıda belirtilen evraklar ve taahhütname ile, kullanıcı hesabı almış olan acenteler ise sadece taahhütname ile SSDM'ye başvuracaktır. SSDM imzalı taahhütnameyi Genel Müdürlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderecektir. Genel Müdürlüğe ulaşan taahhütnamedeki mail adresine, acentenin kullanıcı adı ve şifresi aynı gün mail olarak gönderilecektir. Genel Müdürlükte taahhütname imzalama işlemleri yapılmamaktadır.

Taahhütnameler 3 nüsha olarak düzenlecek olup, 1 nüsha Genel Müdürlüğe gönderilecek, 1 nüsha SSDM'de saklanacak ve 1 nüsha da Acenteye teslim edilecektir.

İlk Kez Şifre Alacaklardan İstenecek Belgeler:

  • Kullanıcı hesabı alacak kişiye verilecek olan Vekâletname
  • İmza Sirküleri
  • Nüfuz Cüzdanı Fotokopileri
  • Acente Yetki Belgesi Sureti
  • Deniz Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi Sureti
  • Vergi Levhası Fotokopisi

TAAHHÜTNAME İNDİR

GEMİ SAĞLIK MALİ İŞLEMLER YÖNERGESİ İNDİR

ACENTE KILAVUZU

ACENTE KILAVUZU İNDİR