DENİZ SAĞLIK BİLDİRİMİ / MARITIME DECLARATION OF HEALTH

Belgeleri indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Document download links are available below:

DENİZ SAĞLIK BİLDİRİM FORMU / FORM OF MARITIME DECLARATION OF HEALTH

DENİZ SAĞLIK BİLDİRİM EK FORMU / APPENDIX FORM OF MARITIME DECLARATION OF HEALTH