KARA HUDUT KAPILARINDA SAĞLIK HİZMETLERİ

17 Eylül 2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelik"in 7. maddesi doğrultusunda Kara Hudut Kapıları'nın bulunduğu İl Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlileri tarafından, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Kara Hudut Kapıları'nda verilen hizmetler:

 • Halk sağlığı risklerine karşı Kara Hudut Kapıları'nda birlikte görev yapılan paydaş kurum görevlilerinin koordineli çalışmasının sağlanması,
 • Kara Hudut Kapıları'nda görev yapan tüm çalışanların halk sağlığı riskleri ve alınacak kontrol önlemlerine karşı farkındalığının sağlanması,
 • Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yapılmasının sağlanması,
 • Kara Hudut Kapısı halk sağlığı acil eylem planının hazırlanması ve periyodik aralıklarla tatbikatların yapılmasının sağlanması,
 • Uluslararası öneme haiz halk sağlığı acil durumunda kara hudut kapılarına gelen her yolcudan gerektiğinde genel bilgileri de içeren sağlık bildirimi almak, bulaşıcı hastalık şüphesi olan vakaların bildirimlerini yapmak ve kontrol önlemlerini almak/aldırmak, bulaşık araçların dezenfekte ve dekontamine edilmesinin sağlanması,
 • Halk sağlığı risklerine karşı çevre sağlığı hizmetlerinin "Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelik" çerçevesinde yapılmasının sağlanması,
 • Halk sağlığı risklerine yönelik uluslararası giriş noktalarında ilaçlama hizmetlerinin "Uluslararası Taşıtlarda ve Giriş Noktalarında Uygulanacak İlaçlama İşlemlerine Dair Yönerge" kapsamında yapılmasının sağlanması,
 • Yurtdışından gelen cenazelerin ülkemize giriş işlemlerini "Yurtdışından Getirilen Cenaze İşlemleri Yönerge" çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması,
 • Düzenli göç durumlarında gerekli halk sağlığı önlemlerinin alınmasının takip edilmesi,
 • Uluslararası öneme haiz halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı hizmetinin verilmesi,
 • DSÖ tarafından yayınlanan, Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından bildirilen bulaşıcı ve salgın hastalıklar açısından riskli bölgeleri takip edilmesi,