TELE SAĞLIK HİZMETLERİ


Tele Sağlık

Gemilerde görev yapan gemi personelinin sağlık koşullarının iyileştirilmesi konusunda dünyadaki denizcilik ve çalışma örgütleri tarafından sürekli iyileştirmeler yapılmakta ve belirlenen çalışma standartları yayınlanmaktadır. Denizcilik sektöründe hizmet veren ülkeler de bu standartlara göre kendi mevzuatlarını güncellemekte ve gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Gemi personelinin sağlık sorunlarına karşı alınan önlemlerin en önemlilerinden biri de uzaktan tıbbi yardım olanaklarının geliştirilmesidir.


Seyir halindeki deniz araçlarında meydana gelebilecek sağlık sorunlarına uzaktan tıbbi yardım sağlamak amacıyla, ülkemizinde içinde olduğu dünyada belli sayıda ülkede 7/24 saat nöbet esasına göre görev yapan doktor ve sağlık personelleri bulunur. Bazı ülkelerde bu hizmet, hastaneler veya poliklinikler tarafından verilmekte, bazı ülkelerde ise bunun için özel merkezler bulunmaktadır. Ülkemizde bu hizmet Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Tele Sağlık Merkezi tarafından bayrak ayırımı yapılmadan ücretsiz olarak sağlanmaktadır.


Tele Sağlık Merkezinde 7/24 saat nöbet esasına göre, yabancı dil bilen tabip, sağlık personeli ve iletişim görevlileri aracılığıyla, uluslararası düzeyde uzaktan sağlık danışmalığı hizmeti verilmekte ve acil sağlık sorunlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak tıbbi tahliye organizasyonu gerçekleştirilmektir. Tıbbi tahliye işlemi ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla Tele Sağlık Merkezi koordinasyonu ile gerçekleştirilir.


Tele Sağlık Merkezi vizyon olarak tıbbi danışmanlık ve arama kurtarma faaliyetlerinde uluslararası düzeyde doğru, hızlı, etkin ve verimli hizmet sunarak diğer Tele Sağlık uygulamaları için referans gösterilecek öncü model olmayı hedeflemiştir. Tele Sağlık Merkezine tıbbi öneriler almak amacıyla başvuran hasta/yaralının durumu doktor tarafından değerlendirilir ve acil olarak tıbbi tahliyesine karar verilirse tıbbi tahliye organizasyonu başlatılır. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasına kadar geçen süre içerisinde veya gerekliyse hastanın kara üzerinde ambulansa teslim edilene kadar geçen sürede, hastaya uzaktan tıbbi destek verilmeye devam edilir.


Tele Sağlık Merkezi ayrıca “Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği” çerçevesinde Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda, sağlık organizasyonunda görev almaktadır.