ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Genel Müdürlüğümüz, 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık denetimleri ve çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek ile yükümlüdür.

Bu çerçevede, uluslararası giriş noktalarında yürütülmesi gereken gıda güvenliği, su güvenliği, atık yönetimi, vektör kontrolü ve kapalı alan hava kalitesi yönetimi gibi çevre sağlığı hizmetlerinin bu konuda görevleri bulunan kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde yürütülmesi amacıyla "Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelik" 03.11.2013 tarih ve 28810 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası Giriş Noktalarında gıda güvenliği, su güvenliği, atık yönetimi, vektör kontrolü ve kapalı alan hava kalitesi yönetimi hizmetleri sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için: http://www.hssgm.gov.tr/TuzuklerYonetmelikler


Su Güvenliği

Gıda Güvenliği

Vektör Yönetimi

Atık Güvenliği

Kapalı Alan Hava Kalitesi Kontrolü